Veelgestelde vragen bij klantencontract en verplichte extra bijdrage

Waarom een verplichte overeenkomst en extra bijdrage?

Onze hulpen en hun welzijn is belangrijk voor een langdurige samenwerking en komt de dienstverlening ten goede. Daarom willen wij blijven investeren in kwalitatieve dienstverlening en onze medewerkers permanent ondersteunen met opleidingen en coaching.

Wij willen hen verder blijven vergoeden met de extra voordelen, zoals maaltijdcheques en overige vergoedingen. De loon voorwaarden van onze hulpen zijn ook hoger dan gemiddeld in de sector.

Het huidige financieringsmodel vanuit de overheid is onvoldoende om de extra verloning en inspanningen die wij leveren verder te financieren. Het voorbije jaar met vele prijsstijgingen en verschillende loonindexaties heeft het tekort aan middelen nog extra vergroot.

Het aanrekenen van deze bijdrage is wettelijk en toegelaten op voorwaarde dat er een overeenkomst wordt getekend. U vindt deze hier terug.

Wat is het bedrag van de bijdrage?

U betaalt per gepresteerd uur zoals gebruikelijk 1 dienstencheque en vanaf 1 mei 2023 een extra bijdrage van €0,80  aan Comforthome.  U betaalt uw huishoudhulp dus in totaal €8 per gepresteerd uur na fiscale aftrek (voor de eerste 170 dienstencheques per gebruiker)

U betaalt alleen voor de gepresteerde uren en dus niet wanneer u of de hulp afwezig is en/of niet heeft gewerkt.

Hoe onderteken ik de gebruikersovereenkomst?

U ontvangt per mail of via sms? via ‘OK Sign’ een link waar u zich akkoord moet verklaren met de overeenkomst. Indien u niet beschikt over een e-mailadres, zal u de overeenkomst op papier ontvangen of via sms. U bezorgt ons zo spoedig mogelijk het ondertekende contract. (ten laatste bij aanvang van eerste poetsbeurt vanaf 1 mei 2023)

Hoe ontvang ik de factuur?

Via mail krijgt u van ons per kwartaal een afrekening van het totaal aantal gepresteerde uren op uw adres met de aangerekende extra bijdrage. Indien u de factuur op papier wenst omdat u niet beschikt over een emailadres zijn wij genoodzaakt een extra verzendkost aan te rekenen van €10 per jaar.

Hoe regel ik de betaling van de factuur?

Betaling gebeurt via een overschrijving en ten laatste voor vervaldatum. Bij voorkeur verloopt de betaling via domiciliëring. U zal hiervoor een link ontvangen per mail of op papier (indien u niet beschikt over een e-mailadres) om een mandaat te ondertekenen.

Waarom betaal ik beter via domiciliëring?

De betaling verloopt automatisch. Hiermee is uw betaling altijd op tijd en kan u zonder zorgen blijven genieten van de dienstverlening van de hulp.

Wat is de betalingstermijn van de extra bijdragen?

Binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Wat als ik mijn factuur niet op tijd betaal?

Wij zijn genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen bij het versturen van elke aanmaning. Om deze onnodige kost te vermijden; raden wij u aan te kiezen voor domiciliëring.

Wat als ik een fout zie op mijn factuur?

Facturen worden opgemaakt op basis van de gepresteerde uren en aangerekende dienstencheques. Mocht er toch uitzonderlijk een fout of vergissing hebben plaatsgevonden; dan wordt een correctie opgemaakt bij de volgende afrekening.

Betaal ik deze bijdrage samen met de dienstencheques?

De betalingen van de dienstencheques en de extra bijdragen gebeuren afzonderlijk. De betaling van dienstencheques blijft verlopen zoals voorheen. U doet een overschrijving naar Sodexo (veelvoud van €9, met een minimum van 10 cheques) met uw gebruikersnummer als gestructureerde mededeling. Meer info rond het bestellen van de dienstencheques vindt u hier.
Voor de extra bijdrage ontvangt u van ons een factuur met het bedrag op basis van het aantal gepresteerde uren.

Is de bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Neen, de extra bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar zoals de dienstencheques. Meer info hierover vindt u hier.

Kan ik een factuur krijgen op naam van mijn bedrijf?

Dit is wettelijk niet toegelaten.  Dienstencheques en de bijkomende bijdrage zijn alleen van toepassing voor particuliere hulpverlening.

Indien u hulp bij uw zelfstandige activiteit of bedrijf wenst verwijzen wij u graag door naar onze extra dienstverlening via .

Waarom worden de dienstencheques zelf niet in prijs verhoogd?

De overheid heeft ervoor gekozen om de prijs van de dienstencheque en de fiscale aftrek niet te wijzigen.  Sinds 2014 is er geen prijsverhoging geweest maar jammer genoeg zijn de kosten wel gestegen.  De terugbetaling vanuit de overheid is nu onvoldoende in vergelijking met de stijging van de loon- en werkingskosten.

Betaal ik wanneer mijn huishoudhulp ziek of langdurig afwezig is en er geen vervangen kon worden voorzien?

Indien uw hulp niet kan werken trachten wij u indien gewenst verder te helpen met een vervanghulp. Jammer genoeg kunnen wij dit niet altijd garanderen.   Dit is dan ook de reden waarom Comforthome ervoor kiest om een bijdrage te vragen per gepresteerd uur. Op deze manier draagt u niet onnodig bij voor afwezigheden van uzelf en uw hulp.

Rekenen andere dienstenchequebedrijven ook een extra bijdrage aan?

Ja. Reeds geruime tijd worden door meerder kantoren extra bijdragen aangerekend.  Wij Comforthome hebben getracht dit zo lang mogelijk uit te stellen maar zijn nu genoodzaakt om de stap te zetten om de continuïteit en de werking te blijven garanderen.

Uw klantenbijdrage wordt niet gebruikt om extra winst te creëren, maar om te investeren in onze hulpen.

Wat als ik niet akkoord ga met het klantencontract en geen extra bijdrage wens te betalen?

Indien u niet akkoord gaat met het klantencontract en de bijhorende bijdrage per uur, bent u vrij om de samenwerking stop te zetten. Wij hopen uiteraard de samenwerking de komende jaren verder te kunnen zetten.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem gerust contact op met het betreffende kantoor, wij helpen u graag verder.

Comforthome Brasschaat

brasschaat@comforthome.be

Telefoon: 03 651 90 97

Comforthome Antwerpen-Ekeren

info@comforthome.be

Telefoon: 03 651 90 97

Comforthome Bassevelde
(Wel-Care)

bassevelde@comforthome.be

Telefoon: 09 373 50 80